Myślenie dywergencyjne

Myślenie dywergencyjne to proces myślowy polegający na generowaniu nowatorskich idei poprzez eksplorację wielu możliwych rozwiązań. Proces ten często łączy się z myśleniem konwergencyjnym, które opiera się na liniowym schemacie rozumowania logicznego, prowadzącego do jednego rozwiązania, które w niektórych przypadkach okazuje się tym “właściwym”. Myślenie dywergencyjne występuje przeważnie spontanicznie w trakcie swobodnego przepływu myśli, gdzie idee generowane są w sposób emergentny. W krótkim czasie pojawia się wiele niespodziewanych połączeń, relacji i analogii pomiędzy zdarzeniami, odsłaniając wiele możliwych rozwiązań w rozpatrywanej sytuacji. Gdy proces myślenia dywergencyjnego zostaje zakończony, idee i informacje zostają zorganizowane i ustrukturalizowane za pomocą myślenia konwergencyjnego.

Psycholodzy odkryli, że samo wysokie IQ nie gwarantuje jeszcze kreatywności. Dużo ważniejsze są cechy, które wzmacniają myślenie dywergencyjne. Myślenie takie szczególnie rozwija się u osób, które cechuje nonkonformizm, ciekawość świata, zdolność do podejmowania ryzyka i upór (cierpliwość). Dodatkowo, badacze z Uniwersytetu Vanderbilt odkryli, że muzycy częściej wykorzystują obie półkule mózgowe i prawdopodobnie w swej pracy wykorzystują gównie myślenie dywergencyjne.

Działania, które poprawiają zdolność myślenia dywergencyjnego, to zadawanie pytań (ciekawość świata), autorefleksja i medytacja, burze mózgów, mind-mapping, prowadzenie dziennika, praca twórcza i swobodne pisanie (free writing).

źródło: Wikipedia

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License